Wykład „Jak brat z siostrą czy jak pies z kotem?”
Już teraz zapraszamy Państwa do uczestnictwa w wykładzie pt. „Jak brat z siostrą czy jak pies z kotem?”, który odbędzie się 28 lutego o godz. 18:30 w Auli szkoły „STRUMIENIE”. O relacjach miedzy rodzeństwem, rywalizacji między dziećmi oraz o tym, jak na nią reagować, opowie Pani Agnieszka Stefaniuk - mama dwóch córek i czterech synów. Serdecznie zapraszamy.
 Wspomnienia ze spotkania 22 stycznia

W ostatnim tygodniu przed feriami, we wtorek 22 stycznia, Aula Szkoły „STRUMIENIE” na kilka godzin zamieniła się w przytulny pokój Babuni (niedowiarków odsyłamy do zdjęcia). Przyczyną tej niezwykłej przemiany był fakt, że gościliśmy u siebie naprawdę niezwykłych ludzi. Po raz pierwszy w historii naszej szkoły zaprosiliśmy Babcie i Dziadków na zorganizowane specjalnie dla nich spotkanie tematyczne pt. „Pierwsi po rodzicach – o roli Dziadków w życiu dziecka”. Frekwencja przeszła najśmielsze oczekiwania organizatorów – w sumie doliczyliśmy się ok. 100 osób. Po serdecznym powitaniu wszystkich przybyłych, p. Teresa Szpunar, której najmłodsze dzieci i najstarsze wnuki uczęszczają do naszych placówek, podzieliła się swoimi przemyśleniami na temat kształtowania dobrych relacji z dziećmi, które wyfrunęły już spod rodzicielskich skrzydeł i założyły własne rodziny. Mówiła m.in. o konieczności uszanowania ich odrębności, nienarzucania swoich poglądów i pomysłów, o byciu gotowym do udzielania dobrych rad wówczas... gdy zostaniemy o to poproszeni. Następnie pp. Teresa i Andrzej Królowie, rodzice czworga dzieci i dziadkowie 15 wnucząt, dzielili się swoim doświadczeniem dotyczącym wartościowego i pięknego spędzania czasu z wnukami. Opowiadali o wycieczkach, które wnuki wprost uwielbiają (ostatnio pod adresem p. Andrzeja padło z ich strony pytanie „Dziadku, a dlaczego ty masz taki mały samochód?”), a które są dla nich żywymi i niezwykle praktycznymi lekcjami historii i miłości Ojczyzny. Opowiadali też o tym, jak wprowadzają wnuki w piękny i bogaty świat muzyki, jak w prosty i naturalny sposób, pośród zwyczajnych okoliczności życiowych, przekazują im wiarę i ogólnoludzkie wartości – szacunek dla innych, zwłaszcza starszych i słabszych (Babcia nigdy nie schyla się po rzecz, która upadła na ziemię – zawsze prosi o to wnuki. Wprost mówi im, że jest starsza, więc jest jej trudniej się schylać. Mówi, że to właśnie ona jest osobą, dzięki której mogą nauczyć się szacunku i delikatności wobec osób starszych). Po prelekcji również inni zaproszeni dziadkowie mieli okazję podzielić się swoimi przemyśleniami, a my – jeszcze raz powiedzieć Im, jak bardzo Ich kochamy i potrzebujemy i jak bardzo dziękujemy im za to, co mamy w naszej szkole najcenniejszego – Ich dzieci i wnuki. Atmosfera spotkania była tak serdeczna i budująca, że Babcie wyraziły chęć częstszego spotykania się i wymieniania poglądów na różne istotne dla nich tematy. W odpowiedzi na tę cenną inicjatywę, rozważamy więc możliwość udostępnienia im w dogodnym dla Nich terminie któregoś z pomieszczeń, aby mogły się tam regularnie spotykać.

 SPOTKANIE PRZEDSTAWICIELI KÓŁ I ODDZIAŁÓW ZDR 3+

ZDRSzanowni i Drodzy Członkowie ZDR3+

ZAPRASZAMY NA SPOTKANIE PRZEDSTAWICIELI KÓŁ I ODDZIAŁÓW ZDR 3+

Józefów, 21 kwietnia 2012 r. szkoła "Strumienie" Stowarzyszenia Sternik - ul. 3 Maja 129


PROGRAM

10:00 Msza Św. dla chętnych

11:00 Powitanie i prezentacja kół i uczestników spotkania (Joanna Krupska, Przemysław Fenrych)

12:00 Cele ZDR - jak i o co walczymy, dokąd zmierzamy; czym jest ZDR - Radosław Waszkiewicz, działania międzynarodowe Teresa Kapela

13:00 Obiad

14:00 Zasady zakładania i prowadzenia kół i oddziałów; współpraca z innymi stowarzyszeniami jako członkami wspierającymi - prezentacja plus pytania i odpowiedzi - Radosław Waszkiewicz

14:30 Przerwa

14:50 Zasady współpracy centrala - koła - prezentacje plus pytania i odpowiedzi obrót księgowo – finansowy – Paweł Woliński, księgowy ZDR, strona internetowa i komunikacja z członkami – Piotr Kapela, polityka i koordynacja PR – Dymitr Hirsch

15:40 Przerwa

16:00 Cele i formy działania kół: KDR, projekty i programy we współpracy z samorządem, integracja dużych rodzin, organizowanie pomocy rodzinom, itd. - panel dyskusyjny

Wstęp - doświadczenia Grodziska – Joanna Krupska

Doświadczenia węgierskie – Laszko Marki

Doświadczenia kół ZDR 3 + - przedstawiciele kół według zapisów do głosu

17:00 Przerwa

17:20 Możliwości działania kół na polu charytatywnym: Familion, Stowarzyszenie Bielańskie - prezentacja plus pytania i odpowiedzi - Paweł Woliński - przedstawiciel Stowarzyszenia Bielańskiego

18:00 Zakończenie

Gorąco zachęcamy do wzięcia udziału w spotkaniu. Bardzo nam zależy aby z każdego koła był obecny przynajmniej jeden przedstawiciel - oczywiście im więcej osób przyjedzie tym lepiej - w spotkaniu mogą uczestniczyć nie tylko członkowie zarządów kół ale także wszyscy członkowie ZDR 3+, którzy chcieliby się dowiedzieć więcej o działalności Związku lub się w tą działalność zaangażować.

Prosimy o potwierdzanie udziału emailem na adres: biuro@3plus.pl

zdrDziałalność naszego Związku od samego początku możliwa była wyłącznie dzięki hojności i zaangażowaniu wielu osób przychylnych wspieraniu idei dużych rodzin i wielodzietności w Polsce. Nie jesteśmy instytucją finansowaną z budżetu Państwa a wsparcie z Funduszy Europejskich nie jest dziś ukierunkowane na wspieranie rodzin i dzietności. Jedynym regularnym źródłem finansowania działalności Związku jest zatem składka członkowska.

Wynosi ona obecnie 60 złotych rocznie i gdyby tylko była systematycznie wnoszona przez wszystkich członków Związku z powodzeniem wystarczyłaby na pokrycie wszelkich niezbędnych dla rozwijania związkowych działań wydatków. Wielu z Państwa opłaca ją terminowo i wszystkim przy tej okazji serdecznie dziękujemy. Tych z Państwa, którym zdarzyło się opóźnić wpłatę lub przeoczyć należność za poprzedni rok gorąco prosimy o uzupełnienie brakującej kwoty. Jeśli znajdują się Państwo w sytuacji, która tymczasowa uniemożliwia dokonanie płatności prosimy nas o tym powiadomić, tak byśmy mogli planować wydatki z uwzględnieniem ewentualnego deficytu, który w ten sposób powstaje.

Przypominamy numer naszego rachunku bankowego i jeszcze raz zachęcamy do wpłaty:

Bank DnbNord S.A. III/O Warszawa 14 1370 1037 0000 1701 4929 8200

Jeszcze raz dziękujemy i pozdrawiamy serdecznie.

Przypominamy, że mamy prawo zbierać 1 % podatku jako organizacja pożytku publicznego. Zachęcamy do podarowania „Związkowi Dużych Rodzin Trzy Plus” swojego jednego procenta podatku dochodowego. We wzorach zeznań podatkowych znajduje się blok zatytułowany: „Wniosek o przekazanie 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP)”. Jeśli podacie Państwo nasz numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego (0000279928) , to pieniądze z Urzędu Skarbowego trafią bezpośrednio na nasz rachunek bankowy.

Dziękujemy wszystkim, którzy w ten sposób wesprą nasze wspólne działania.

Zarząd Związku Dużych Rodzin 3+

 

 1% Podatku dla Sternika

 VII Marsz dla Życia i Rodziny - 3 czerwca 2012 roku a potem piknik...

Zdążyliśmy się przyzwyczaić do ostatniej niedzieli maja jako terminu Marszów w Warszawie, lecz w roku 2012 jest wyjątek od tej reguły. Powodem decyzji jest nadarzająca się okazja by Marsz dla Życia i Rodziny w tym roku odbywał się w łączności z VII Światowym Spotkaniem Rodzin z Ojcem Świętym, które odbędzie się w Mediolanie w dniach 30 maja – 3 czerwca 2012 roku. Łączność ta będzie dotyczyła również hasła Marszu dla Życia i Rodziny, które będzie bezpośrednio nawiązywało do tematu spotkania Benedykta XVI z Rodzinami w Mediolanie. Praca i świętowanie są ściśle związane z życiem rodzin: warunkują ich wybory, wpływają na stosunki między małżonkami oraz między rodzicami i dziećmi, mają wpływ na relacje rodziny ze społeczeństwem, a także z Kościołem. Rodzina, praca i dzień świąteczny to dary i błogosławieństwo, które mają nam pomagać przeżywać życie w pełni po ludzku. Codzienne doświadczenie pokazuje, że prawdziwy rozwój osoby obejmuje zarówno wymiar indywidualny, rodzinny i wspólnotowy, jak i aktywność oraz relacje związane z pełnioną funkcją, a także otwarcie na nadzieję i na Dobro nie mające granic.”

Do zobaczenia 3 czerwca o godz. 10.00 a potem na polach Wilanowskich piknik. Zapiszmy w swoich terminarzach :-)

Warto wiedzieć, że w tym roku już 35 miast w Polsce w tym samym czasie pójdzie pod tym samym hasłem.

 VII Marsz Świętości Życia - 25.03.12, niedziela, godz. 12.30

 

Po raz VII odbędzie się w Warszawie Marsz Świętości Życia - 25.03.12 w niedzielę po Mszy Św. o godz. 12.30 w Katedrze Św. Michała Archanioła i Św. Floriana Męczennika oraz w Bazylice MB Łaskawej (stare miasto obok Katedry).

VII. Marsz Świętości Życia odbędzie się w niedzielę 25 marca 2012 r. tradycyjnie w dwóch miejscach:

12.30 Msza Św. z katechezą dla rodzin JE Ks. Kard K. Nycza w katedrze św. Jana na Starym Mieście 

12.30 Msza Św. z katechezą JE Ks. Abpa Henryka Hosera w katedrze św. Floriana na Pradze

 

13.30 po Mszach Świętych nastąpi uformowanie VII. MARSZU ŚWIĘTOŚCI ŻYCIA i wyjście:

  • sprzed katedry św. Jana na Starym Mieście po Mszy św. (rozpoczętej o godz. 12.30);
  • sprzed katedry Św. Floriana na Pradze po Mszy św, (rozpoczętej o godz. 12.30) z udziałem JE Ks. Abpa H. Hosera

14.00 - połączenie się Marszu Świętości Życia z obu części Warszawy na Placu Zamkowym i przemarsz Krakowskim Przedmieściem z udziałem aktorów, orkiestry i poszczególnych środowisk z transparentami i białymi balonami z "intencjami do Nieba" w intencji Życia oraz niosących przepisaną encyklikę papieską "Humane Vitae".

14.45 - zakończenie VII. Marszu Świętości Życia pod bazyliką Św. Krzyża, gdzie nastąpi wykonanie koncertu - "Jutrznia za nienarodzonych".

 Wykład Pana dr Szymona Grzelaka „Wizerunek kobiety we współczesnym świecie – wychowanie dojrzałej osobowości”

 Konferencja "Ratujmy życie - wspierajmy rodzicielstwo"
Konferencja Ratujmy Zycie

Dyrektor Szpitala im Św. Rodziny prof. dr hab. n. med. Bogdan Chazan

zaprasza na konferencję

RATUJMY ŻYCIE - WSPIERAJMY RODZICIELSTWO

która odbędzie się w środę 21 marca 2012 r

Pogram konferencji:

09.00 - 09.30 Uroczyste otwarcie

09.30 - 10.40 Sesja I: Rodzina i rodzicielstwo

10.40 - 12.55 Sesja II: Postawy wobec płodności

12.55 - 15.00 Sesja III: Ratujmy życie

15.00 - 15.30 Poczęstunek

15.30 - 17.50 Sesja IV: Wspierajmy rodzicielstwo

17.50 - 18.00 Zakończenie konferencji

 

Szczegółowy plan konferencji do pobrania tutaj [PDF]

 Stowarzyszenie 3M zaprasza Małżeństwa na Kurs Tańca Towarzyskiego.

 Konferencja dla małżeństw zatytułowana „Wzloty i upadki miłości małżeńskiej”

10 listopada b.r. w auli szkoły „Strumienie” odbyła się konferencja dla małżeństw zatytułowana „Wzloty i upadki miłości małżeńskiej”.

Prelegenci:
Janusz Wardak (moderator Akademii Familijnej);
Marta Mauer–Włodarczak (psycholog i psychoterapeuta);
ks. Piotr Prieto (duszpasterz)

Blisko 350 osób zgromadziło się w auli szkolnej. W ramach wykładu została przedstawiona tematyka drogi małżeńskiej w różnych perspektywach i z wszelkich możliwych punktów widzenia. Wysoka frekwencja świadczy o tym, że szeroko pojmowana problematyka relacji małżeńskich jest dziś tematem niezwykle żywym i aktualnym zarówno dla małżeństw z naszego projektu, jak i dla gości z zewnątrz, którzy licznie wzięli udział w konferencji.
     Pierwszą, teoretyczną część wykładu rozpoczął pan Janusz Wardak, porównując małżeństwo do wspinaczki wysokogórskiej. Zachęcał on licznie zebrane małżeństwa do zaplanowania wędrówki, a przede wszystkim do przygotowania się na różne warunki atmosferyczne, jakie mogą wystąpić w czasie tej podróży. Zwrócił uwagę na konieczność dbania o „odpowiednią długość” łączącej nas liny asekuracyjnej oraz kontrolowanie, czy nie uległa ona nadwątleniu lub zbytnio się nie rozluźnia. Tłumaczył, że w razie upadku lub stanięcia nad przepaścią należy wykazać się odwagą i skorzystać z pomocy ekip ratunkowych.
     Pani Marta Włodarczak, psycholog i terapeuta rodzinny, uzupełniła ten wykład o niezwykle cenne doświadczenia i spostrzeżenia z pracy w poradni rodzinnej. Zwróciła między innymi uwagę, że poważne konflikty małżeńskie są często skutkiem braku właściwej komunikacji, ignorowania drobnych codziennych problemów, małych zaniedbań czy też zaburzeń ról małżonków.
     Na zakończenie z humorem i zwykłą sobie prostotą wystąpił ksiądz Piotr Prieto, wikariusz regionalny Opus Dei, który zwrócił uwagę na łaskę płynącą z sakramentu małżeństwa i jej moc w przezwyciężeniu trudności, jeżeli tylko małżonkowie chcą z niej skorzystać.

Poniżej zamieszczamy materiały i prezentacje wykorzystane podczas wykładu:

  1. Wzloty i upadki miłości małżeńskiej Janusz Wardak
  2. Wzloty i upadki miłości małżeńskiej Marta Włodarczak
  3. Małżeństwo i wiara x.Piotr Prieto
 INFORMACJA O SKŁADKACH CZŁONKOWSKICH

Informujemy iż można już wpłacać składki członkowskie do Stowarzyszenia 3M.

Dane do przelewu:

NR KONTA: 66 1160 2202 0000 0001 8333 9898

KWOTA: 120PLN

Stowarzyszenie Rodziców 3M

ul. 3 Maja 129

05-420 Józefów k. Otwocka

Tytułem: składka członkowska za 12 miesięcy.

 

Informacja o cookies | Mapa strony