Sekcja Organizacyjno artystyczna – osoba koordynująca O. Chrobak
a. Klub organizacja imprez i świąt

b. Klub logistyczny ( nagłośnienie, światło, kamera, TV, produkcja)

c. Klub konferencje

d. Klub „talent management” (promowanie talentów u dzieci)

Sekcja organizacyjno artystyczna

Informacja o cookies | Mapa strony