Krok 1

Pierwszy rodzic:
Imię Nazwisko
Data urodzenia (rrrr-mm-dd) Miejsce urodzenia
Seria i nr dowodu PESEL
Adres:
Ulica Nr domu/mieszkania
/
Miejscowość Kod pocztowy
Gmina Dzielnica
Województwo
Klub Zawód

Przytrzymaj Ctrl aby wybrać więcej niż jeden
Dane kontaktowe:
Tel. domowy Tel. komórkowy
[np. 228721234 lub 500123456 - 9/11 cyfr]
e-mail
Skype GaduGadu
Drugi rodzic:
Nie dotyczy
Imię Nazwisko
Data urodzenia (rrrr-mm-dd) Miejsce urodzenia
Seria i nr dowodu PESEL
Adres:
Kopiuj adres pierwszego rodzica
Ulica Nr domu/mieszkania
/
Miejscowość Kod pocztowy
Gmina Dzielnica
Województwo
Klub Zawód

Przytrzymaj Ctrl aby wybrać więcej niż jeden
Dane kontaktowe:
Tel. domowy Tel. komórkowy
[np. 228721234 lub 500123456 - 9/11 cyfr]
e-mail
Skype GaduGadu
Ilość dzieci
Numer identyfikacyjny rodziny w STERNIK'u
Informacja o cookies | Mapa strony