Jak pomagać szkole? – zadanie 5: Finanse
Spośród wszystkich przedmiotów szkolnych szczególne miejsce zajmuje historia. Lubimy naszych królów – a nawet cały ich poczet. Najbardziej jednak lubimy tych, którzy występują…. na banknotach. Ci królowie mogą rozwiązać wiele problemów naszej Szkoły. Staramy się więc gromadzić ich jak najwięcej by nasze dzieci miały dobre warunki do nauki. 3M w porozumieniu z Fundacją Edukacyjną „Sternik” pozyskuje darczyńców, którzy dofinansowują wymiany międzynarodowe, zakup sprzętu sportowego, multimediów czy wyposażenia pracowni szkolnych. Stowarzyszenie 3M przeznacza również na cele szkolne środki pozyskane z reklam na stronie internetowej oraz z ogłoszeń zamieszczanych na Allegretto3M. Wspieramy też Fundusz Edukacyjny, dzięki któremu Rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej mogą korzystać z nauki w szkołach Sternika. Pieniądze szczęścia nie dają, ale bez nich łatwo o nieszczęście.
Informacja o cookies | Mapa strony